เกี่่ยวกับการแข่งขัน

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟแม่วังคัพ ครั้งที่ ๒ ฉลองครบรอบ ๕๐ ปี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของการก่อตั้งสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนเกษตรกรรมลำปาง” หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในชื่อปัจจุบัน โดยนำเงินรายได้จากการแข่งขันมอบสบทบเป็นเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต่อไป กำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สนามกอล์ฟแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เวลา ๑๐:๐๐ น. เป็นต้นไป

ชิงถ้วยเกียรติยศ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

กำหนดการแข่งขัน

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟแม่วังคัพ ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 50 ปี”
ณ สนามกอล์ฟ กฟฝ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
วันที่ 3 ธันวาคม 2565

ส่งแบบตอบรับสนับสนุนการแข่งขัน

วันที่ 1 พ.ย. 2565 – 20 พ.ย. 2565 ส่งแบบตอบรับสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟแม่วังคัพ ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 50 ปี” เพื่อยืนยันเข้าร่วมการ แข่งขัน และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ LINE OA : MaewangGolfCup#2 หรือ https://lin.ee/31SHofE

แจ้งผลการแพริ่ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 แจ้งผลการแพริ่งทาง LINE OA : MaewangGolfCup#2 หรือ https://lin.ee/31SHofE และ เว็บไซต์ https://maewangcup2.lpc.rmutl.ac.th

การแข่งขัน

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟ กฟฝ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

8:00 – 9:45 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565

นักกีฬาลงทะเบียน รับของที่ระลึกและชุดอาหารเสริม ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ กฟฝ.แม่เมาะ

9:45 - 10:00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565

นักกีฬาเตรียมพร้อม Short gun start

10:00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565

สัญญาณไซเรนแจ้งเริ่มต้นการแข่งขัน

10:00 – 16:00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565

ดำเนินการแข่งขัน

16:00 – 16:20 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565

นักกีฬาส่ง Score Card ณ คลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟ กฟฝ.แม่เมาะ

ช่วงงานเลี้ยงต้อนรับ

18:00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นักกีฬาเข้าร่วมงานเลี้ยง ณ ลำปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง ดนตรีบรรเลง และร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่

19:00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565

พิธีกรกล่าวต้อนรับและแจ้งกำหนดการ ประธานจัดการแข่งขันกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การ จัดการแข่งขัน “กอล์ฟแม่วังคัพ ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 50 ปี”

19:30 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565

ประกาศผลการแข่งขัน และ มอบถ้วยรางวัล

19:45 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565

จับฉลากมอบรางวัลจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน

20:30 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565

พิธีปิดการแข่งขันกอลฟ์แม่วังคัพ ครั้งที่ 2

ประการผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันกอล์ฟสมาคมศิษย์เก่าแม่วังครั้งที่ 2/65

1.ประเภททีมชนะเลิศ ทีมสมาคมภาคพายัพ

ทำคะแนนได้ 291 คะแนน

NAME OUT IN GROSS HCP NET UNDER HCP NEW
1.นิวัตร ชาญธัญกรรม 45 42 87 17 70
2.นิวัติ พุทธวงศ์ 46 43 89 17 72
3.บรรดเจิด แสงจันทร์ 48 44 92 19 75
4.รัญญา ธิวงศ์น้อย 46 47 93 19 75

2.FLIGHT A

NAME OUT IN GROSS HCP NET UNDER HCP NEW
LG มานัส อนันตกิจไพบูลย์ 40 41 81 9 72
LN1 กิตติพงศ์ นิมิตพงษ์กุล 42 40 82 11 71 ชนะ HC น้อย
LN2 ชูชาติ ใจมั่น 43 40 83 12 71

3.FLIGHT B

NAME OUT IN GROSS HCP NET UNDER HCP NEW
LG ชยกร นิรันดร์ 47 39 86 18 71
LN 1 นิวัตร ชาญธัญกรรม 45 42 87 17 70
LN 2 ขวัญชัย คมสัน 46 42 88 16 72

4. FLIGHT C

NAME OUT IN GROSS HCP NET UNDER HCP NEW
LG ธงชัย เสริมวาสนา 47 42 89 19 70
LN 1 นิพนธ์ ทองซิว 46 47 93 22 71 ชนะหลุม 18
LN 2 ชูชาติ รังสีโสภณอาภรณ์ 47 46 93 22 71

รางวัลบู้บี้

ทวีสิน ปัญญาสีห์

out 62 in 62 gross 124 HC 24 NET 100

ประมวลภาพการแข่งขัน

คลิกดูภาพทั้งหมด

กอล์ฟแม่วังคัพ

คลิกดูภาพทั้งหมด

กอล์ฟแม่วังคัพ

คลิกดูภาพทั้งหมด

กอล์ฟแม่วังคัพ

คลิกดูภาพทั้งหมด

กอล์ฟแม่วังคัพ

คลิกดูภาพทั้งหมด

กอล์ฟแม่วังคัพ

คลิกดูภาพทั้งหมด

กอล์ฟแม่วังคัพ

คลิกดูภาพทั้งหมด

กอล์ฟแม่วังคัพ

คลิกดูภาพทั้งหมด

กอล์ฟแม่วังคัพ

คลิกดูภาพทั้งหมด

กอล์ฟแม่วังคัพ

การสมัครและชำระเงิน

ชิงถ้วยเกียรติยศ
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ทีม VIP เข้าร่วมการแข่งขันนักกีฬาจำนวน 4 คน/ทีม ๆ ละ 30,000
ทีมทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันนักกีฬาจำนวน 4 คน/ทีม ๆ ละ 16,000 บาท

ดาวน์โหลด แบบตอบรับสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กอล์ฟแม่วังคัพ ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 50 ปี

การชำระเงิน
1. Scan/ถ่ายภาพ ใบตอบรับแล้วส่งกลับมาที่ LINE OA : MaewangGolfCup#2 หรือ https://lin.ee/31SHofE
2. โอนเงินเข้าร่วมการแข่งขันชื่อบัญชี : นายอนุวัติ ชัยวงศ์ ธนาคารกสิกรไทย 6612100916 สาขาบิ๊กซีลำพูน และส่งหลักฐานมาที่ LINE OA : MaewangGolfCup#2 หรือ https://lin.ee/31SHofE ก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
3. ทีมที่โอนเงินค่าสมัครก่อนมีสิทธิ์เลือกจองหลุม T-Off ก่อน

ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟแม่วังคัพ ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 50 ปี”

ติดต่อสอบถาม

200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

LINE OA : MaewangGolfCup#2

0 8178 4462 8

สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้ประสานงาน: นายวีรพงศ์ ยาวีระ โทรศัพท์ 0-8178-4462-8 / ผศ.ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ โทรศัพท์ 0-8665-4926-1

https://lin.ee/31SHofE